Naszą pracą i zaangażowaniem rozwijamy dzieci i młodzież, jednak często samo zaangażowanie nie wystarcza, ponieważ w wielu przypadkach potrzebne są środki na realizację projektów. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe naszych działań. Jesteśmy zarejestrowani w sądzie pod nr KRS:  0000494152.

Stowarzyszenie Hip-Hop Mazury, ul. Gen. Sokorskiego 24 A, 11-400 Kętrzyn.

Bank BGŻ – 25 2030 0045 1110 0000 0343 3940

Z dopiskiem: Na działalność statutową Stowarzyszenia